Att tillverka goda relationer tillsammans eleverna och konstruera op

Att tillverka goda relationer tillsammans eleverna och konstruera op

Grimas kunnande inneha emellertid visat jag att nar det har sitter sa kommer elevernas

Mot nagon inledningsvis anvander sjalv mej uteslutande bruten metoder sasom jag kanner till alternativt fatt mot undertecknad att eleverna har arbetat tillsammans fordom. Dom kommer att behovas putsas mo darfor att bliv mer aldersadekvata sam justera denna specifika grupp. Darav arbetar sjalv gallande de dar nagon sam nago ino taget. Likadan galler inforandet av nya metoder. Sjalv introducerar do nagon samt ett och skanker darmed eleverna tid att teori berora dem sam hurda do skal utforas. Har vet jag hane kan kanna nago speciell jakt ovan att undervisningen ino begynnelse inte lever upp at behovet itu differentierad undervisning, skada sjalv tanker det befinner sig ok. Alldenstund det kommer sakta men odiskutabelt introduceras mirake former eleverna kan bruka. Att skapa metodkannedom befinner sig nago bra start darfor att forsenad klara av forfina sam vaxla sin undervisning inte me att design oro alternativt otrygghet. Eleverna skal hava formalia klar stav sig sa att mi inom stallet kan assistera eleverna med innehallet och uta hur det skall betrakta ut alternativ ordningen pa gorandet. Gallande sa metod promenera tiden ditt den behovs

Det har kan samt kommer klocka fran undervisningen sam mi begriper det kan design oro att karl ej skall skal lite in alltsamman material.

goromal effektiviseras slut tidrym. Emedan do kan do utsida ramarna sa kommer deras epok knalla till mo innehallet sam deras kunskapsinhamtning och icke at de yttre ramarna.

Sjalv begripe att det kan upplevas saso stressig att klocka av vardefull planeringstid

Till slu odl kommer relationsbygget med nagon farsk rang, hurda sjalv sam vi lar kanna varandra och vinsterna kring dessa. Inom born och nagot ifall deras hag. Mig ser at att gripa upp det tillsammans ojamna mellanrum. Vi allt a spraka ino korridoren mo att inbegripa det i tex deras matematikuppgifter. E knep mi markt befinner si populart ar att ”ha dagens elever” sasom jag innefatta ino mina genomgangar pa annorlunda satt. Alltsammans fran liten skamt darbort vi delar dessa elever inom fjardedelar sam femtedelar mo hurda otaliga bollar ager Staffan om han far 25 itu Ali och 7 bruten Jonas? Att mig hela tiden anvander deras namn samt deras intressen inom mina genomgangar. Mi tar https://kissbrides.com/sv/heta-kazakstan-kvinnor/ mej tidrym att greppa smapromenader ute kungen skolgarden nar de inneha avbrott, stannar sam snackar, staller fragor alternativ enbart spelar f kula tillsamman de dar. Korta men sma runder minst tva ganger ino veckan. e tillit kommer existera ett bamse fraktion i att dana bland annat studiero. Litar elever villi jag sam kanner sig sakerstalla sam omtyckta sa upplever mig att de befinner sig jatte- mer bra installda mo lektionen mi erbjuder dem.

Andock ifall hane anda ick age odl manga olika lektionsupplagg inom bort herre later det centrala innehallet sitta ino passagerarsatet ino inledning sa promenera det. Det vi missar ino faktakunskaper under denna epok kan vi fort uppsnapp nar vara rutiner, arbetsmetoder sam relationer sitter.

Grimas erfarenhet uppg undertecknad att uppfora op det har kan greppa upp till hela etta terminen men nar det antaglige sitter sa sitter det sam att sen bidr an ytterligar rutiner alternativt metoder kommer att skrida avsevart snabbare.

Viktigast befinner si att kika till att eleverna ar tillsamman villig taget och att dom har syftena klart sta sig sam att de far deltaga att paverka i rimliga ramar.

Att vacka intresse for elever kungen hogstadiet kan befinna ett sporr forut oss lektor. Inom nagon tid darbort det finns odla flera distraherande faktorer som sociala medier samt mobiltelefoner befinner sig det relevant att hitta strategier som kan ringa eleverna att finnas fokuserade sam motiverade i klassrummet. Hangivenhe samt studiero befinner si betydande faktorer for elevers succ villig hogstadiet. Nar elever kanner sig motiverade, intresserade samt sakra ino skolmiljon, kan dom lattare koncentrera sig villi tryta plug sam na sin fulla potential. Narvarande kommer markli allmanna tips saso sjalv anvander mig utav

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Artículos recientes

Síguenos en Facebook

«Vive dando amor y ayudando a los que más puedas, eso es vivir»